Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter | Fri Frakt över 999kr!

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Vad är Tobaksfritt Snus? Allt du bör Veta

SWENICO Nikotinpåsar

Tobaksfritt snus har kommit att få många olika namn. Vitt snus, helvitt snus, all white, vitt snus, nicopods, nicotine pouches, och många fler. Den vanligaste benämningen har dock kommit att bli nikotinpåsar. Oavsett term refererar alla dessa benämningar till samma sak.

I denna reder vi ut vad tobaksfritt snus är och allt du bör veta om det.

Vad är tobaksfritt snus gjort av?

Som namnet antyder är tobaksfritt snus helt fritt från snus. Så vad innehåller det istället?

Eftersom att tobaken är den centrala ingrediensen i snus behöver detta ersättas av någonting annat. I tobaksfritt snus har detta ersatts av växtfiber. Växtfibret som används är helt vitt vilket är anledningen till att nikotinpåsar är helt vita före, under, och efter användning.

Till skillnad från tobak innehåller växtfiber inte nikotin naturligt och måste tillsättas efteråt. I tobaksfritt snus blandas växtfiber med nikotin och resterande ingredienser innan de tillsätts till påsen.

Även om ingredienserna för olika nikotinpåsar varierar beroende på typ innehåller samtliga ett par centrala ingredienser. De viktigaste ingredienserna i tobaksfritt snus innefattar växtfiber, nikotin (nikotinsalt), aromer, sötningsmedel, samt ingredienser som används för att förbättra hållbarheten för produkten såsom fuktighetsbevarande medel, surhetsreglerande medel, och emulgeringsmedel.

Vad är skillnaden mellan snus och tobaksfritt snus?

Tobaksfritt snus och snus har flera likheter men också flera skillnader. Den främsta skillnaden är att tobaksfritt snus, till skillnad från snus innehåller tobak.

Nikotinpåsar används på exakt samma sätt som snus, det vill säga att det placeras under överläppen där det frigör nikotin och smak. Tobaksfritt snus kommer alltid i portionspåsar medans klassiskt snus finns i både portionsform och lös form.

Tobak är brunt men tobaksfritt snus, som innehåller växtfiber är helt vita.

Man skulle kunna säga att tobaksfritt snus är en produktutveckling på det klassiska tobakssnuset. Snus har använts i flera hundra år i Sverige och Sverige är ett land med en lång snushistoria. På 1970.-talet introducerades det första portionssnuset till marknaden som gav fördelen av att vara betydligt mer praktiskt att använda än lössnuset.

Under 2000-talet började vissa fundera på om det verkligen är nödvändigt att ha tobak i snus. Även om tobakssnus är väldigt populärt i Sverige har tobaksfritt vitt snus flera fördelar över tobakssnuset. Dessa fördelar förklarar även varför populariteten för tobaksfritt snus har ökat så dramatiskt sedan det introducerades till marknaden.

Även om snus har en lång historia i Sverige har tobaksfritt snus en betydligt kortare historia. Men eftersom att nikotinpåsar är en vidareutveckling på tobakssnuset kan man säga att dess bakgrund och historia bottnar sig i den flerhundraåriga snushistorian.

Som nämnt har tobaksfritt snus många fördelar. Låt oss titta närmare på dessa fördelar som kan fungera som förklaringar till varför tobaksfritt snus har blivit så pass populärt på bara några år.

Varför nikotinpåsar blivit populära


Tobaksfritt snus upplevs fräschare

Först och främst upplever många att nikotinpåsar fräschare. Dels missfärgar tobaksfritt snus inte tänderna, som vi ska gå igenom i detalj längre fram. Dels så har tobak en smak och en doft som tilltalar långt ifrån alla. Tobaksfritt snus tenderar även att resultera i en andedräkt som är långt ifrån tilltalande.

Tobaksfritt snus däremot, är smaksatta med en rad smaker vilket ger olika valmöjligheter.

Tobaksfritt snus missfärgar inte tänderna

En viktig anledning till att många valt att byta från tobakssnus till tobaksfritt snus är enligt flera undersökningar kopplade till missfärgning av tänderna. Eftersom att nikotinpåsar är tobaksfria och helvita missfärgar de inte tänderna på samma sätt som tobakssnus.

Tobakssnus innehåller tobak som är brunt och när det används och prillan ligger mot tänderna kommer detta att missfärga tänderna över tid.

Tobaksfritt snus finns i många olika smaker

Tobakssnus är relativt begränsat när det kommer till smaksättning. Även om snus finns i flera olika smaker är smaksättningen alltid begränsad av själva smaken av tobak. Tillverkare måste ta hänsyn till smaken av tobak för att avgöra om resultatet blir bra när smaker och aromer tillsätts. Tobaksfritt snus, däremot, innehåller växtfiber som är fritt från smak. Detta gör att tillverkare har betydligt större möjligheter när det kommer till att smaksätta tobaksfritt snus.

Resultatet är att tobaksfritt snus finns i ett betydligt större urval av smaker än vad klassiskt snus gör. Detta gör det lättare för dig att hitta nikotinpåsar med en smak som passar just dig. Det gör det också mycket mer intressant då det konstant kommer fram nya smaker på marknaden som du kan utforska och upptäcka.

Sist men inte minst, det är långt ifrån alla som gillar smaken av tobak. Tobak i snus har en väldigt distinkt smak som smakar långt ifrån frukt eller någon annan god smak. Detta tilltalar inte alla, och även om snuset är smaksatt kommer smaken av tobak alltid att vara närvarande.

Tobaksfritt snus finns i många olika nikotinstyrkor

I majoriteten av snus som tillverkas tillsätts inget extra nikotin. Detta gör att nikotinstyrkan för tobakssnus är begränsat till tillverkningsprocessen och typen av tobak som används. För tobaksfritt snus däremot, tillsätts nikotin efteråt vilket ger en större kontroll över nikotinet i nikotinpåsar. Tillverkare kan tillverka nikotinpåsar med både lägre och högre nikotinstyrka vilket gör att det kan vara lättare att hitta en nikotinstyrka som passar just dig med nikotinpåsar. 

Tobaksfritt snus är helt fritt från tobak

Detta är en självklarhet men faktum är att många helt vill sluta med tobak och tobaksfritt snus kan då vara ett alternativ. Även om studier har konstaterat att riskerna för tobakssnus är relativt måttliga innehåller tobak vissas cancerogena ämnen, om än i väldigt små mängder som är inom ramen för vad som är tillåtet. Mer studier behövs göras för att med säkerhet konstatera hälsoeffekterna av nikotinpåsar men för de som helt enkelt vill leva utan tobak men samtidigt få njutningen av nikotin är tobaksfritt snus ett alternativ.

Det är billigare

Tobaksfritt snus är ett av de billigaste nikotinalternativen. Även om det finns dosor av tobakssnus som är billigare än tobaksfritt snus är de överlag billigare. Detta beror på att tobak är relativt dyrt och dessutom hårt beskattat. Eftersom att tobaksfritt snus använder växtfiber som inte är hårt beskattat kan priserna hållas lägre.

Är tobaksfritt snus skadligt?

Snus har funnits länge och därför har många studier gjorts om tobakssnuset hälsoeffekter. Tobaksfritt snus däremot, har bara funnits på marknaden en relativt kort tid och därför behöver mer studier göras. Även om flera studier har genomförts om tobaksfritt snus behöver fler göras.

Det som är intressant är framförallt nikotinets hälsoeffekter. Det är viktigt att man studerar enbart nikotinets hälsoeffekter och inte när det konsumeras på andra sätt än via nikotinpåsar. Till exempel kan man inte titta på nikotinets hälsoeffekter på en rökare eftersom att det är själva rökningen i sig som framförallt är extremt hälsofarlig och inte nödvändigtvis nikotinet.

Vad man har konstaterat i studier är däremot att nikotinpåsar är betydligt mindre farligt än rökning. Nikotin i sig har inte konstaterats vara cancerframkallande.

Vidare har man konstaterat att nikotinet i nikotinpåsar leder till effekter på hjärt-kärlsystemet såsom höjning av blodtrycket och en ökning av hjärtfrekvensen. Det finns även ett samband mellan snusning och försämring av blodkärlens elasticitet. Däremot är det fortfarande oklart snusning är en riskfaktor för högt blodtryck.

Läkartidningen skriver följande:

”Effekten på blodtrycket är omstridd, med såväl normala som förhöjda blodtryck beskrivna, men den bild som framträder är att snus har en gynnsammare riskprofil för hjärt–kärlsjukdomar än rökning.” (Källa)

I studier har man kunna se vissa ökade risker för lägre födelsevikt, prematu födsel, fosterdöd, och plötsligt spädbarnsdöd när mamman använder nikotin under graviditeten. Det rekommenderas inte heller att du använder tobaksfritt snus under tiden som du ammar.

Nikotin är även ett mycket beroendeframkallande ämne.

SHARE

Lämna ett svar