Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter | Fri Frakt över 999kr!

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Påverkar nikotinpåsar muskeltillväxten?

Påverkar nikotinpåsar muskeltillväxten?

En intressant fråga som ibland ställs är om nikotinpåsar påverkar muskeltillväxten eller inte. Detta är en intressant fråga för varför skulle nikotinpåsar eventuellt påverka din muskeltillväxt?

För att avgöra om nikotinpåsar har någon inverkan på muskeltillväxt, måste vi titta närmare på dess ingredienser. Kan det finnas några ingredienser i nikotinpåsar som påverkar muskeltillväxten?

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på detta ämne och se om det finns någon sanning i denna idé.

Innan vi dyker in i detaljerna, låt oss först förstå grunderna i nikotin, som är den viktigaste ingrediensen i nikotinpåsar.

Nikotin och dess effekter på kroppen

Nikotin är en naturlig alkaloid som finns i tobaksväxter. Det är den primära psykoaktiva substansen som är ansvarig för tobaksprodukternas beroendeframkallande karaktär. När nikotin konsumeras (i fallet med nikotinpåsar, via munslemhinnan) kommer det snabbt in i blodomloppet och passerar blod-hjärnbarriären, vilket påverkar det centrala nervsystemet. Nikotin är ett stimulerande medel som aktiverar frisättningen av signalsubstanser, särskilt dopamin, vilket leder till känslor av njutning och vakenhet.

Nikotin som stimulans

Nikotin fungerar som ett stimulerande medel genom att binda till nikotinacetylkolinreceptorer i hjärnan. Denna interaktion utlöser frisättningen av neurotransmittorer, inklusive dopamin, noradrenalin och serotonin. Ökningen av dopaminnivåer bidrar till förbättrat humör och ökad kognitiv funktion.

Hur nikotin interagerar med det centrala nervsystemet

När påsen placeras under läppen och nikotinet absorberas via munslemhinnan når nikotin hjärnan inom några sekunder. Detta påverkar de nervbanor som är förknippade med belöning, uppmärksamhet och motorisk funktion. Frisättningen av signalsubstanser bidrar till ökad hjärtfrekvens, förbättrad koncentration och en känsla av eufori. Det är värt att notera att människor utvecklar en tolerans för nikotin ju mer vi använder det, vilket innebär att du med tiden kan behöva högre doser nikotin för att uppnå samma effekt. Detta förklarar varför mer erfarna användare i allmänhet använder starkare nikotinpåsar än nybörjare.

Kortsiktiga och långsiktiga fysiologiska effekter

På kort sikt kan nikotin höja hjärtfrekvensen och blodtrycket vilket leder till ökad vakenhet och minskad aptit. På lång sikt är kronisk nikotinanvändning förknippad med förändringar i nervbanorna, med andra ord beroende.

Länken mellan nikotin och träning

Relationen mellan nikotin och träning, i synnerhet muskler, är något som behöver studeras vidare men intressant nog finns det en viss sanning i tanken om nikotin och muskeltillväxt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att bevisen inte är avgörande för huruvida nikotin ökar atletisk prestation.

Det är svårt att komma till en bestämd slutsats om detta ämne eftersom vissa resultat är motsägelsefulla.

Till exempel, enligt Medical News Today, ”kan Nikotin minska testosteronproduktionen, vilket är viktigt för muskeltillväxt och prestationsförmåga. Det kan också öka kortisolnivåerna, som bryter ner muskelvävnader, försämrar tillväxt, återhämtning och prestation.” (Källa)

Dessutom fann en systematisk genomgång från 2017 att 16 av 28 studier tyder på att nikotin ökade hjärtfrekvensen. Detta kan förbättra atletisk prestation. Dessutom indikerar andra studier också att nikotin kan öka blodtrycket och flödet. Med det sagt kan dessa effekter bidra till att förbättra prestandan. Samtidigt fann denna granskning att prestationen bara ökade i ett litet antal studier. (Källa)

En recension från 2020 tyder också på att nikotin ökar motoriken. Granskningen från 2017 fann att två av de 10 studierna borde ha en koppling mellan nikotin och muskelprestanda. Med det sagt är det uppenbart att fler studier måste genomföras för att bättre förstå nikotinets verkliga effekter på muskler och prestation. (Källa)

Nikotin och testosteron

Den kanske mest intressanta kopplingen mellan nikotin och muskeltillväxt är relaterad till testosteron.

Denna studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24457405/) drog slutsatsen att ”cigarettrökning har en positiv och oberoende effekt på testosteronnivåerna.” Uppenbarligen är rökning inte detsamma som nikotinpåsar, men det ökade testosteronet är resultatet av nikotinet i cigaretter, en liknande effekt kan förväntas för nikotinpåsar. Med det sagt skulle det helst behöva finnas studier som specifikt tittar på sambandet mellan användning av nikotinpåsar och testosteronnivåer för att dra några definitiva slutsatser.

I en annan studie fanns liknande resultat. De drog slutsatsen att ”Både totala och fria testosteronnivåerna ökade signifikant med ökande antal cigaretter som röktes dagligen (p < 0,001). Rökande män hade 15 % högre totala och 13 % högre nivåer av fritt testosteron jämfört med män som aldrig rökt. Därför verkar rökning vara en viktig förvirrande faktor när man utvärderar testosteronnivåer” (Källa)

Anledningen till att testosteron är så viktigt är att det anses vara det viktigaste främjandet av muskeltillväxt och därför ökar muskelstyrkan som svar på motståndsträning hos män.

I vissa sporter, särskilt de som kräver uthållig uthållighet, har idrottare utforskat användningen av nikotin som ett prestationshöjande hjälpmedel. De potentiella fördelarna kan inkludera förbättrat fokus, minskad upplevd ansträngning och förbättrad uthållighet. Det är dock värt att väga dessa potentiella fördelar mot de kända hälsoriskerna förknippade med nikotinanvändning och överväga den individuella variationen i svar.

Livestrong säger att nikotin kan förbättra din viktlyftning genom att öka ditt blodflöde. Med tanke på att bra cirkulation är viktigt för att bygga muskler, kan det därför hjälpa till med muskeltillväxt. I slutändan transporterar ditt blod syre till dina muskler som hjälper dem att dra ihop sig när du lyfter vikt. När blodet levererar viktiga näringsämnen för att reparera dina muskler efter att de har brutits ner från träning, kan det ökade blodflödet från nikotin hjälpa till med detta.

Sammantaget är det viktigt att notera att en av anledningarna till att studier kan komma till olika slutsatser kan vara på grund av nikotindoser såväl som nikotintillförselmetoden. Det finns inga studier som har tittat specifikt på nikotinpåsar, testosteronnivåer och nikotinstyrkor, så det är svårt att komma till några säkra slutsatser. Dessutom vet vi alla att rökning kan påverka dina lungor negativt och ha andra hälsokomplikationer, varför resultat från rökning inte direkt kan tillämpas på användning av nikotinpåsar, särskilt när det kommer till aspekter som träning och muskeltillväxt.

SHARE

Lämna ett svar