Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter | Fri Frakt över 999kr!

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Nikotinpåsar på Resan – Resa Utomlands med Nikotinpåsar – Vad Gäller?

Swenico nikotinpåsar

Ska du ut och resa? En av de första frågorna som många snusare ställer sig när de ska resa utomlands är om man kan ta med sig nikotinpåsar och snus på resan.

Att få slut på snus på resan kan vara en frustrerande sak och därför vill man naturligtvis planera hur många dosor man ska ta med sig på resan. Men detta kan också leda till att man ställer frågan om hur mycket snus man får ta med sig på resan.

Svaret på den frågan är att reglerna kring hur mycket snus eller tobaksfritt snus som du får ta med dig på resan varierar. Samtidigt är reglerna kring tobakssnus betydligt hårdare än för de rörande tobaksfritt snus eftersom att det förstnämnda innefattar import av tobaksprodukter. Eftersom att nikotinpåsar inte innehåller tobak är reglerna kring dessa inte lika hårda. Samtidigt är tobaksfria nikotinpåsar en relativt ny produkt på marknaden och därför är det få länder som uttryckligen har definierat vad som gäller för just nikotinpåsar. I dagsläget är det enbart Finland av alla länder som specifikt definierat vad som gäller för att resa in med nikotinpåsar.

I denna artikel fokuserar vi främst på att resa med tobaksfria nikotinpåsar men vi kommer även att beröra klassiskt tobakssnus.

Resa utomlands med nikotinpåsar, tobaksfritt snus – vad gäller?

Olika länder har olika regler gällande att resa med nikotinpåsar och det faktum att nikotinpåsar är en relativt ny produkt på marknaden kan göra det svårare att veta vad som gäller. För att få den senaste information rekommenderar vi alltid att ta kontakt med Sveriges ambassad i det land du ska åka till om vad som gäller för just ditt specifika fall. Vi rekommenderar att göra detta både för klassiskt tobakssnus och tobaksfria nikotinpåsar. Om det upptäcks att du har mer än den tillåtna mängden nikotinpåsar eller tobakssnus med dig på din resa finns det risk att du får lämna ifrån dig det, och i vissa länder kan du även riskera böter. Detta är givetvis någonting du vill undvika när du ska starta din resa.

Viktigt att veta är att nikotinpåsar inte omfattas av samma lagar och regleringar som tobakssnus eftersom att de inte innehåller någon tobak.

Resa med nikotinpåsar inom eu

Generellt kan man säga att samma regler gäller för samtliga EU-Länder, även om det finns vissa skillnader kring mängder. Det är bara två länder i EU som uttryckligen specificerar mängden tobakssnus du får ha med dig när du reser, nämligen Finland (1kg) och Kroatien (250 gram). För resterande länder gäller att du får ta med dig snus för personligt bruk. Mängden du tar med dig ska helt enkelt vara rimlig och ska enbart anses vara för personlig användning.

Men eftersom att nikotinpåsar inte är snus gäller reglerna ovan inte för denna produkt. Däremot kan man säga att om du tar med dig nikotinpåsar i mängder som kan anses vara för personligt bruk ska det inte vara några problem.

Det är varken tullar eller skatter för nikotinpåsar eller snus när du reser inom EU, förutsatt att det är i mängder som kan klassas som personligt bruk.

Reser du däremot med nikotinpåsar gäller inte alltid detta.

I Sverige gäller dock följande:


”För tobak och nikotinhaltiga produkter som du tar med dig från ett land utanför EU ska du, utöver den avgiftsfria mängden, betala tull, moms och svensk tobaksskatt eller nikotinskatt. För e-vätska och andra nikotinhaltiga produkter ska du, utöver den avgiftsfria mängden, betala nikotinskatt även om du för in dem från ett annat EU-land.
Från land utanför EU: tull 390 kr/kg och skatt 1 225 kr/kg
Från annat EU-land: skatt 200 kr/kg”


Tullverket skriver att man inte får vara under 18 år för att ta med sig nikotinpåsar till Sverige och med eget bruk menar man cirka 200 gram. Om du vill ta med dig mer än 200 gram behöver du betala skatt.

Nikotinpåsar för personligt bruk går oftast bra att resa med

Ska du resa utomlands, vare sig det är ett land inom EU eller utanför EU är det oftast inga problem att resa med mängder som motsvarar personligt bruk. Definitionen ”eget bruk” varierar givetvis från person till person, och även hur länge som du ska vara borta. Det är oftast tulltjänstemannen på plats som gör bedömningen på plats. Men så länge du inte tar med dig orimliga mängder brukar det oftast inte vara några problem att resa med nikotinpåsar.

I EU gäller reglerna inte samma regler som tobaksvaror som för nikotinpåsar utan de klassas som nikotinhaltiga produkter. Och i de allra flesta fall så går mängder som motsvarar personligt bruk bra.

Däremot kan reglerna och införselkraven variera. Vill du vara på den säkra sidan och veta att exact den mängd nikotinpåsar som du tar med dig  är okej till den destination som du ska till kan det vara bra att kontakta ambassaden alternativt tullen i destinationslandet.

I regel gäller att om mängden nikotinpåsar som du tar med dig överstiger den mängd som kan räknas som personligt bruk kan du få betala avgifter.   Om du vet med dig att du planerar att ta med dig ett stort antal dosor på din resa kan det vara bra att dubbelkolla med tullen i ditt destinationsland så att du i förväg vet om du kommer att betala tull och avgifter.

Ta med dig nikotinpåsar på flyget

Att ta med sig nikotinpåsar på flyget går bra så länge det är för personligt bruk. Du kan packa ner dosor i ditt incheckade bagage och även i ditt handbagage eftersom att nikotinpåsar inte är flytande. Många som ska resa iväg på en längre semester kan välja att packa ner några dosor i sitt handbagage och resten i det incheckade bagaget. Det finns alltid en risk att det incheckade bagaget kommer på villovägar och att det tar några dagar innan du får det och då står du där utan ditt snus.

Resa till Finland med Nikotinpåsar

Finland är ett av få länder som specifikt definierat importreglerna för nikotinpåsar. Reglerna skiljer sig från tobakssnus. I Finland gäller att mängden nikotinpåsar som du tar med dig till landet inte överstiger ett års förbrukning och nikotinpåsarna får inte heller innehålla mer än 4 mg/nikotin per gram. För att få ta med dig starkare nikotinpåsar krävs det att du har ett importtillstånd.

Finlands tull skriver följande:

”Tullen har noterat att beställningarna och resandeinförseln av portionspåsar som innehåller nikotin har ökat kraftigt under början av året. Nikotinpåsarna omfattas av läkemedelslagen och andra införselrestriktioner gäller för nikotinpåsar än för snus.”

I Finland klassificeras nikotinpåsar som egenvårdsmediciner, men innehåller de mer än 4mg nikotin/gram klassificeras de som receptbelagda läkemedelspreparat och man måst därmed ha ett läkarintyg för att få föra in dessa produkter in landet.

Vidare skriver de:

”Preparat som innehåller mera än fyra milligram nikotin per portion får inte importeras i samband med resa eller beställas, om man inte kan visa upp ett gällande importtillstånd, t.ex. recept.”

Kontakta landets ambassad eller tull för detaljerade frågor

Inom EU är det tillåtet att ta med både snus och nikotinpåsar för eget bruk. När det kommer till tobakssnus kan reglerna vara mer strikta och i vissa länder får du bara ta med dig väldigt små mängder, alternativt inget snus alls, som i Singapore.

Men reglerna är inte lika strikta (och i många fall inte definierade alls då det är en så pass ny produkt) när det kommer till nikotinpåsar. Du kan generellt ta med dig nikotinpåsar på din resa så länge det är för personligt bruk.

Däremot rekommenderar vi dig att kontakta tullen eller ambassaden i ditt destinationsland i förväg för att ta reda på om det är några specifik omständigheter som kan påverka dig när du ska resa in i landet. Den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat utomlands är Swedenabroad.se och där kan du hitta både information och kontaktuppgifter.

Slutliga tankar

När du ska resa utomlands får du i de flesta fall ta med dig både snus och nikotinpåsar för personligt bruk. Reglerna är striktare för klassiskt tobakssnus än vad de är för nikotinpåsar och detta är därför en fördel. Om man normalt snusar tobakssnus kan det i vissa fall vara mer praktiskt att istället ta med sig nikotinpåsar på resan för att minska risken för problem. Inom EU är reglerna tydligare och här är det principen om personligt bruk som gäller i de flesta fall.

Vi rekommenderar dock att du kontaktar ambassaden eller tullen i ditt destinationsland i förväg så att du vet vad som gäller för just din situation.

SHARE

Lämna ett svar