Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter | Fri Frakt över 999kr!

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Nikotinpåsar Åldersgräns – Vad gäller för Tobaksfritt Snus?

SWENICO Nikotinpåsar

Du kanske blir förvånad att höra att nikotinpåsar, känt som tobaksfritt snus eller vitt snus länge har varit helt oreglerat. Däremot är detta inte hela sanning och vi ska i denna artikel reda ut vad som gäller – och vad som har gällt när det det kommer till åldersgräns för nikotinpåsar.

Nikotinpåsar och åldersgräns

Den spontana tanken är att tobaksfria nikotinpåsar är reglerad av 1-årsgräns. Nikotinpåsar innehåller nikotin som inte är avsett att användas av personer under 18 år. Eftersom att det liknar klassiskt tobakssnus  – som länge har haft 18-årsgräns är det inte konstigt att tro att detsamma naturligtvis gäller för nikotinpåsar.

Men faktum är att nikotinpåsar har varit helt oreglerade och därför inte har haft någon åldersgräns.

Den 6:e februari 2020 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att ”bl.a. analysera de svenska reglerna om marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, analysera och ta ställning till om regelverket kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör skärpas, analysera och ta ställning till hur tobaks- fria nikotinprodukter bör regleras, analysera behovet av en reglering av tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på en sådan reglering.” Den särskilda utredaren för denna utredning var hovrättsrådet och docenten Ingeborg Simonsson som förordnades detta uppdrag den 1 mars 2020 att vara särskild utredare.

Mot bakgrund av utredningen som gjordes av tobaksfria nikotinprodukter, däribland nikotinpåsar, föreslog Regeringen en ny lag om nya tobaksfria produkter. Regeringen överlämnade en remiss till Lagrådet Stockholm den 24 februari 2022 för nya lagar inom detta område.

I samband med presentationen kommenterade regeringen förslaget på följande sätt:

”Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen omfattar också sådana nikotinprodukter som ännu inte har tagits fram.”

Gällande åldersgräns skrev Regeringen följande i lagrådsremissen:

”Tobaksfria nikotinprodukter ska inte få säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte fyllt 18 år.”

Lagförslaget debatterades i Riksdagen och Regeringens lagförslag antogs av riksdagen den 21 juni. Lagförslaget innebar flera regleringar av tobaksfria nikotinprodukter, däribland nikotinpåsar.

Anledningen till att nikotinpåsar inte har haft 18-årsgräns

Anledningen till att nikotinpåsar inte har haft 18-årsgräns under flera år är att produkten inte innehåller tobak. Eftersom att den inte innehåller tobak faller den därför inte under tobakslagen. Med anledning av detta har en ny lag behövts tas fram och stiftas för att 18-årsgränsen ska kunna tillämpas även för nikotinpåsar.

Som med de flesta lagar är detta någonting som har tagit tid. Regeringen har utrett saken, skickat förslaget på remiss, och utvärderat innan man har tagit ett beslut om en ny lag.

18-årsgräns införs för tobaksfria nikotinpåsar

Regeringens lagförslag om reglering av tobaksfria nikotinpåsar antogs av riksdagen den 21 juni 2022.

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter därmed genom lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Detta innebar en stor förändring eftersom att dessa produkter tidigare varit helt oreglerade.

Lagen gäller flera saker, inklusive en introduktion av 18-årsgräns. Utöver åldersgräns anger lagen även bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Enligt Regeringen är ”syftet med lagen att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.”

Delar av regleringen kommer att börja gälla stegvis. Det innebär att regleringen, i sin helhet, kommer vara genomförd 1 februari 2024.

Slutsatsen är därför att det är 18-årsgräns för nikotinpåsar – tobaksfritt snus.

Industrin har tagit ett ansvar

Även om tobaksfria nikotinpåsar enligt lag inte har haft någon åldersgräns under flera år har industrin tagit ett ansvar och stått upp för det dem tycker är rätt. Detta är anledningen till att du länge har sett märkningen ”18 år” på dosorna samt att tillverkare har krävt att deras återförsäljare enbart ska sälja till individer över 18 år. Och det har även de flesta butiker gjort.

Swedish Match är en av de aktörerna som har varit mest drivande när det kommer till åldersgräns och nikotinpåsar. Swedish Match VD, Lars Dahlgren har flera gånger påpekat till myndigheter, regeringen, och andra aktörer att nikotinpåsar faller mellan stolarna när det kommer till reglering av åldersgräns.

Det har varit rimligt att anta att det endast var en tidsfråga innan tobaksfria nikotinpåsar skulle bli reglerade av lag och däribland även få en åldersgräns på 18 år. Det har helt enkelt mer varit en fråga om när, snarare än om, dessa regleringar skulle träda i kraft.

För att bygga hållbara affärsmodeller har därför industrin anpassat sig till dessa regleringar och därför anammat en 18-årsgräns trots att lagen inte har krävt det. Idag har denna lag dock krävt i kraft och idag är det 18-årsgräns som gäller för köp av tobaksfria nikotinpåsar.

Hos Swenico hittar du ett brett sortiment av nikotinpåsar från marknadens ledande varumärken i en mängd olika smaker och nikotinstyrkor. Naturligtvis följer vi lagen och samtliga kunder måste vara 18 år för att beställa. Vi använder oss av åldersverifiering via BankID för att säkerställa att inga köp görs av minderåriga.

SHARE

Lämna ett svar