Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter | Fri Frakt över 999kr!

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Kan man Använda Nikotinpåsar när man Tränar?

Swenico nikotinpåsar

Nikotinpåsar, även känt som tobaksfritt snus är uppskattat av många på grund av att det är så smidigt. Nikotinpåsar kan på ett diskret sätt användas i princip var som helst och när som helst.

Men kan man använda nikotinpåsar när man tränar? Kanske ska du ut och löpträna, simma, eller gymma och undrar om man kan använda nikotinpåsar under träningen.

I denna artikel ska vi reda ut just detta.

Först och främst är det ingen nyhet att rökning har en negativ effekt för träning. Rökning minskar lungornas kapacitet och därmed möjligheten till att utöva och prestera under träning. Vad som är mindre studerat och analyserat är nikotinpåsarnas effekt på träning och hälsa. Nikotinpåsar är helt rökfria vilket innebär att de inte påverkar lungorna på något sätt. När man tränar är det flera delar och funktionen är det flera delar som spelar en central roll. Dels har vi lungorna och lungkapaciteten och dels har vi även blodcirkulation och hjärta.

Frågan om man kan använda nikotinpåsar när man tränar relaterar till stor del därför huruvida nikotinpåsar påverkar dessa funktioner, antingen negativt eller positivt, för att avgöra om du bör använda nikotinpåsar under träning.

Nikotin och träning

Den centrala ingrediensen vi talar om när vi pratar om nikotinpåsar och träning är nikotin. Vi vet alla att rökning är extremt farligt för hälsan men faktum är att det främst är cigarettröken som är det skadliga i rökningen och inte nikotinet i sig. Vissa studier och rapporter kan få det att verka som att det är nikotinet som är problemet i cigaretter eftersom att det presenteras jämsides alla andra hälsorisker med rökning. Men om man ska titta på enbart nikotinets effekter är det viktigt att studierna endast studerar nikotinanvändning och inte rökare. Detta eftersom att hälsoriskerna är kopplade till rökningen och inte nikotinet i sig. Att därför studera nikotinets effekter på hälsan hos en rökare skulle därför ge missvisande resultat.

Med rökningens väldokumenterade negativa hälsoeffekter är det föga förvånande att rökning har en negativ klang i sport-och träningssammanhang. Men hur är det med rökfria alternativ?

Det intressanta är att flera professionella atleter kan ses använda nikotin i olika former. Ett stort antal fotbollsspelare, till exempel, framförallt svenska (av uppenbara skäl), kan ses använda snus, däribland Victor Lindelöf, Jamie Vardy, med flera.

Om nikotin

Nikotin är ett stimulerande ämne som beskrivs av Phillip Morris på följande sätt:

”Nikotin är en kemikalie som förekommer naturligt i tobak och utgör cirka fem viktprocent av växten. Det kan också hittas i betydligt lägre nivåer i andra växtsorter av nattskuggfamiljen, inklusive tomater, potatis och auberginer. När nikotin väl har kommit in i blodomloppet, modulerar det belöningssystemen och distribueras till alla vävnader och organ, inklusive hjärnan. Där binder den till specifika receptormolekyler, och efterliknar verkan av en naturligt förekommande hjärnkemikalie, acetylkorin. Nikotin metaboliseras främst av levern och rensas ständigt av kroppen.”

Verywellhealth utvecklar nikotinets effekter genom att beskriva det på följande sätt:

”Nikotins stimulerande förmåga kommer från det faktum att när det binder till receptorer frigörs neurotransmittorer (budbärarkemikalier) som dopamin, acetylkolin, beta-endorfin, noradrenalin, serotonin och ACTH i kroppen. Vissa av dessa signalsubstanser – som dopamin, beta-endorfin och serotonin – reglerar njutning, humör, känslor och smärtlindring. Dopaminfrisättningen är till exempel det som får en att känna glädje efter att ha använd nikotin”

National institut on drug abuse beskriver nikotinets effekter på följande sätt:

”Nikotin absorberas i blodet och går till binjurarna precis ovanför njurarna. Körtlarna frisätter adrenalin som ökar ditt blodtryck, andning och hjärtfrekvens. Adrenalin ger dig också många goda känslor på en gång.”

När man använder nikotinpåsar (och därmed nikotin) ökar pulsen, blodtrycket, och andningen. Det ger också en känsla av välbehag. Vidare har studier funnit att nikotin kan bidra till vakenhet, ökad koncentrationsförmåga, och en känsla av avslappning. Dessa effekter uppstår på grund av frisättningen av flera neurotransmittorer inklusive acetylkolin, noradrenalin, serotonin och viktigast av allt dopamin. Dopamin är hormonet som frigörs för en känsla av belöning vilket därmed ger känslor av njutning.

Vissa studier har konstaterat att nikotinets stimulerande egenskaper kan ha en positiv effekt när det kommer till prestationsförbättning eftersom att det ökar vakenhet, koncentration, minnesförmåga och sensorisk informationsbehandlingshastighet. Detta har dessutom gjort att nikotin på vissa håll använs som ett läkemedel för att förbättra minnet eller kognitiv funktion. (Källa)

Potentiella fördelar med nikotin för träning och sport

I studien ”Beneficial effects of nicotine”, skriven av ME Jarvik  1991 maj skrevs följande:

”Nikotin har dock visat sig öka avlyssningshastigheten hos icke-rökare, vilket är tydliga bevis på en typ av prestationsförbättring. West & Jarvis (1986) gav betydande prestandaförbättringar i en tappuppgift hos icke-rökare med nikotin. I motsats till de tvetydiga resultaten av humanstudier av nikotin och prestationsförmåga, visar djurstudier starkare bevis för att underlätta prestation, inlärning och minne (Elrod et al, 1988; Levin et al, 1990; Flood et al, 1981.).

Vidare skrevs i rapporten:

”Även om det är svårt att bevisa nollhypotesen, indikerar många forskares misslyckande att hitta förbättringar av kognitiv prestation att åtminstone nikotinets förmåga att producera kognitiv förbättring inte är robust. Icke desto mindre ger de positiva resultaten med djur hopp om att en lämplig administrering av nikotin eller en nikotinliknande förening ändå kan ge tillförlitlig prestationsförbättring hos människan.” (Källa

Med detta sagt kan nikotin ha viss effekt på prestationsförbättring men mer studier behövs göras för att kunna dra några definitiva slutsatser om detta.

Generellt kan man dock säga att nikotin rimligen bör ha marginella effekter när det kommer till prestation inom sport och träning och med detta i åtanke kan man inte kalla nikotin ett prestationshöjande medel. Nikotinpåsar bör därför inte användas i hopp om förbättrad hälsa eller träningseffekt. Vissa studier har funnit att nikotin är prestationshöjande medan andra inte har funnit några sådana effekter. World Anti-Doping Agency skrev följande:

”Hittills har endast två studier undersökt effekterna av nikotin på sport-/träningsprestationer, där den ena visade en uthållighetsförbättring på 17 % medan den andra inte fann någon effekt.” (Källa)

Är nikotin lika med doping?

Det intressanta är att The World Anti-Doping Agency (WADA) har nikotin till sitt övervakningsprogram.

WADA sa följande:

”Under 2011 rapporterade en studie att av 2185 urinprover från professionella idrottare (som spänner över 43 olika sportgrenar) upptäcktes ”aktiv” konsumtion (inte passiv miljöexponering) av nikotin och/eller tobaksrelaterade alkaloider hos 15 % omedelbart före och under idrottsutövning. Samma år lade WADA till nikotin till sitt övervakningsprogram. Sammantaget belyser detta den omfattande och alarmerande användningen av nikotin i professionell idrott.”  

Vidare utvecklade WADA med följande resonemang:

”Inkludering i övervakningsprogrammet innebär att nikotin uppfyllde tre kriterier som potentiellt i) förbättrar prestationsförmågan, ii) utgör ett hälsohot för idrottare och iii) förändrar idrottsandan. Även om bevis för de två sistnämnda kriterierna finns i överflöd, lider det förra kriteriet av brist på bevis eller undersökning. Hittills har endast två studier undersökt effekterna av nikotin på sport-/träningsprestationer, där den ena visade en uthållighetsförbättring på 17 % medan den andra inte fann någon effekt. Bevis från liknande verkande läkemedel som bupropion och metylfenidat tyder dock på att eventuella prestationsförbättringar endast inträffar vid varmare omgivningstemperaturer, när deras verkan som centralstimulerande medel blir mer uppenbar. Dessa ämnen gör också att kroppstemperatur och hjärtfrekvens pressas närmare säkerhetsgränsen. Många konkurrenskraftiga sportevenemang, särskilt uthållighet, äger rum under sommarperioden eller i varma klimat. Nikotin är känt för att minska hudens blodflöde. I kombination med träning väcker detta en allvarlig oro över säkerheten vid användning under träning/sport i en varm miljö, där ökat blodflöde i huden och svettning är de primära vägarna för värmeförlust, vilket möjligen gör att en idrottare löper större risk att utveckla värme. sjukdom.”

Med det sagt ses nikotin inte som ett dopingmedel och klassas därför inte som sådant av WADA men är på deras bevakningslista för att kunnas utredas och följas noga. Om nikotin, såsom snus eller nikotinpåsar hade haft en avsevärd prestationshöjande effekt hade det inte varit tillåtet av WADA. (Källa)

WADA och snus

På grund av att nikotinpåsar är en relativt ny produkt på marknaden har WADA inte gjort några studier specifikt på nikotinpåsar. Däremot har man genomfört studier på snus. Eftersom att snus är likt nikotinpåsar på många sätt kan man därför anta att slutsatserna rimligen bör vara någorlunda lika. Detta på grund av att nikotin är den främsta ingrediensen i tobakssnus, likt nikotinpåsar.

I rapporten ”Effects of snus administration on sport performance”, genomförd av Pr. C. Chiamulera, Dr. E. Tam, Dr. M. Baraldo (University of Verona, Italy), skrevs följande:

”Stimulerande medel är förbjudna i tävling av World Anti-Doping Agency, förutom nikotin. Psykoaktiv substans som nikotin är allmänt rapporterad att öka vakenhet, förbättra koordination och förbättra kognitiva prestationer. Hos friska människor ökar nikotin tillförsel av hjärtfrekvens och blodtryck. Nikotinkoncentrationer i plasma förbättrar anaerob energiproduktion och tyder på en nikotininducerad sympatisk stimulering av hjärtat.”

I sin slutsats skrev man:

”Resultaten av denna projektforskning visade att ökningen av prestanda (+13,1 % TTE) på grund av snusanvändning kunde associeras med nikotineffekterna för att bibehålla det allostatiska tillståndet. Sammanfattningsvis visade vår studie att idrottare som är beroende av nikotin skulle använda snus för att bibehålla sin nikotinnivå för att ”känna sig normal” för att förbättra idrottens prestation.”

Med andra ord kan nikotin (snus och rimligen även nikotinpåsar) i viss mån vara prestationshöjande, dock endast för regelbundna användare.

Nikotinpåsar när man tränar – blandade slutsatser

Som kan konstateras från ovanstående studier har några studier funnit ett visst samband mellan nikotin och prestationsförbättring, men oftast endast måttligt. Andra studier har inte funnit något samband. Så med det sagt kan vi inte säga att nikotinpåsar bör användas som prestationshöjande medel.

Vår fråga är dock fokuserad på om man kan använda nikotinpåsar när man tränar, oavsett om det har en negativ prestationseffekt eller inte. Och  för denna fråga är svaret ja. Du kan använda nikotinpåsar när du tränar. Regelbundna användare av nikotinpåsar kan behöva nikotinpåsar när de tränar för att, som WADA uttrycker det ”känna sig normal” och om du känner att du har ett behov av att använda nikotinpåsar under träning är det ingenting so hindrar dig att använda nikotinpåsar under tiden som du tränar.

Du bör dock inte förvänta dig en prestationshöjande effekt. Men om du ser det som ett sätt att känna dig i toppform, då kan nikotinpåsar göra att du får mer ork och blir mer positivt inställd till träningen, vilket kan ha att göra med känslan av allmänt välbehag som man får av nikotin. Vidare kan många användare uppleva en ”uppiggande effekt” av nikotinpåsar och därför ha det som en rutin innan träning för att komma in i rätt ”känsla” innan träningen. Däremot kan individer som är ovana nikotinanvändare uppleva negativa effekter såsom yrsel och illamående vilket man vill undvika innan träning.

Detsamma gäller vid överkonsumtion av nikotin. Med det sagt, om du är en ovan användare av nikotinpåsar och upplever dessa effekter kan det vara bättre att avstå från användandet av nikotinpåsar under träning, alternativ välja en nikotinpåse med en lägre nikotinhalt. 

Slutsatsen är att et finns begränsat med studier inom detta område men eftersom att WADA följer nikotinet noga kan vi förhoppningsvis vänta fler studier framöver. Tills dess går det inte att säga med säkerhet om nikotin har en prestationshöjande effekt.

Vad vi däremot kan säga är att nikotinpåsar och snus är relativt vanligt bland många professionella atleter som tränar mycket och ofta. En huruvida deras framgångar kan attribueras nikotinet är diskuterar och sannolikt har nikotinet marginell, om någon effekt för deras framgång. Istället kan det vara ett sätt för atleterna att koppla av då nikotin har en avkopplande effekt som ger en känsla av välbehag, någonting so kan behövas efter en hård träning.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684328/

SHARE

Lämna ett svar