Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter | Fri Frakt över 999kr!

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Hur har Inflationen påverkat priset på nikotinpåsar?

Inflationen påverkar nikotinpåsar

I dagsläget är det minst sagt en skrämmande inflation som hägrar som inte varit på decennier. Inflation kan enkelt beskrivas som ett ekonomiskt fenomen där pengar förlorar sitt värde över tid. Det låter kanske lite konstigt men är faktiskt sant. Inflation bidrar således med regelbundna prishöjningar, för att anpassa priset efter varan under rådande omständigheter. Den höga inflationen och konsekventa höjningar av pris kan får en att undra hur det har påverkat priserna på nikotinpåsar.

Konsumentprisindex KPI 2022

Siffror från Statistiska Centralbyrån för Juni 2022

Konsumentprisindex, KPI, är ett måttstock och sammanställning för hur vardagliga varor respektive hushåll anses köpa regelbundet, förutom el och drivmedelkostnader, kan fluktuera i pris. Det är således ett bra måttstock för att få en överblick på hur pris ändras övertid generellt.

Inflationstakt i KPI eller KPIF jämför hur mycket dyrare, eller billigare, varor har blivit i jämförelse med samma månad föregående år.

I Juni 2022 ligger KPI på 370,95, vilket är det högsta någonsin sedan KPI börjades anpassas och användas som ett måttstock Juli 1991. Detta kan alltså tolkas som att från och med Juli 1991 där index låg på 100, har vardagliga varor blivit 270,95% dyrare. Att pris ändras över tid är kanske ingenting som förvånar någon, och därför är inflationstakten en mer intressant aspekt att ta hänsyn till. I tabellen ovan i mitten visar konsumentprisindex att i jämförelse med Juni 2021, ligger dessa vardagliga varor i snitt 8,7% dyrare i pris under Juni 2022.

2% Målet

1993 beslutade riksbanken att börja med 2% målet, som började träda kraft 1995. 2% Målet innebär att riksbanken försöker hålla en 2% inflation under varje år, vilket skapar en stabilitet och långsiktigt strategiskt tillväxt att förlita sig på. Detta i sin tur gör det enklare att beräkna eventuella omkostnader, och prissättningar för framtida år. Men kanske viktigast ger den en säkerhet i samhället om penningvärdet, vilket gör det enklare att anpassa räntor och lönehöjningar.

Hur har priset på nikotinpåsar förändrats?

Trots att det generella prisindex har ökat på vardagliga varor, har faktiskt priset på nikotinpåsar bestått stabilt, och i vissa fall har till och med priser på vissa produkter gått ner i pris.

Vad det beror på kan anses vara komplext, men är egentligen inte speciellt konstigt. Nedan presenteras några faktorer till varför en nikotinpåse har behållt sitt pris, eller i vissa fall till och med sänkts:

Högre Konkurrens

Desto fler aktörer som finns på marknaden som börjar att producera nikotinpåsar, desto viktigare blir det för tillverkare att utmärka sig på ett enkelt sätt som gör det attraktivt att välja deras produkter före någon annan tillverkares. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är att hålla ett lägre pris än andra konkurrenter. Ifall två produkter med liknande användarupplevelse presenteras bredvid varandra, och den ena är billigare än den andra, är det i många fall den billigare nikotinpåsen som köps istället för den dyrare.

Större produktion

I takt med att nikotinpåsar blir alltmer populärt, ökar även sortimentet och därmed antalet nikotinpåsar som tillverkas. Ett vanligt förekommande mönster är därför att priserna kan sänkas, eftersom att det produceras betydligt mer. Eftersom att det produceras betydligt mer idag, än för bara något år sedan, kan det därför kompromissas på marginalen per dosa såld, eftersom att det säljs betydligt fler dosor ändå. Detta gör att resultatet och vinsten blir högre, men att bruttovinstmarginalen går ner.

Konsumenten har vant sig vid prisnivån för en nikotindosa

En bastant höjning i pris hade chockat konsumenten, vilket oftast ger en negativ klang – någonting som producenter eller återförsäljare gärna undviker. Det är därför prioriterat av återförsäljare eller producenten att hitta andra effektiva lösningar som drar ner på produktionskostnaderna, istället för att höja priset, för att fortfarande hålla sina kunder nöjda, och inte besvikna.

Slutsats

Slutsatsen som kan dras av ovanstående information är således, att trots den skyhöga inflation som träder kraft, har priserna på nikotindosor och nikotinpåsar inte höjts, utan har i vissa fallet istället sänkts. Huruvida detta kommer att fortsätta är såklart omöjligt att gissa, men rimligtvis kommer produkterna efter en tid att höjas i pris, för att det ska vara lönt för samtliga parter involverade i tillverkning och återförsäljning av nikotinpåsar att fortsätta. Rimligtvis hade en höjning endast rört sig om någon enstaka krona, eller max några kronor som högst.

SHARE

Lämna ett svar