Endast stockvis | Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Sluta Röka med Nikotinpåsar – Hjälper det?

Nikotinpåsar är inte godkända som ett rökavvänjningsmedel, nikotinläkemedel. De marknadsförs därför inte som sådana, med undantag för specifika nikotinpåsar som klassas som nikotinläkemedel såsom Zonnic.

Men även om nikotinpåsar inte lyfts fram eller ses som ett nikotinläkemedel för rökavvänjning, betyder det inte att det inte kan vara ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka?

Enligt Vårdguiden nästan fördubblar nikotinläkemedel möjligheten att bli rökfri. Detta gäller framförallt om du under tiden får rådgivning och stöd genom samtal.

Enligt Vårdguiden är Nikotinläkemedel till stor hjälp när du vill sluta röka, men hittills finns inga bevis för att de fungerar när du ska sluta snusa. Mer studier behöver dock göras för detta område.

Kan nikotinpåsar hjälpa dig att sluta röka? Låt oss titta närmare.

Rökning och snus i Sverige

Under 2019 genomförde Eurostat en undersökning av andelen rökare i samtliga länder i EU. De konstaterade att det land med lägst andel dagliga rökare var Sverige (6,4 %).

Vidare konstaterades att ”I alla EU:s medlemsstater var andelen dagliga cigarettrökare högre bland män än bland kvinnor, förutom i Sverige och Danmark.”.

Sveriges låga andel rökare har längre förklarats av snuset. Sverige har en lång historia av snus och det är även det enda landet i EU där snus är tillåtet.

Imperial Brands science genomförde en vetenskaplig litteraturgenomgång som utförligt undersökte oberoende data kring snus och drog följande slutsatser:

Snus är direkt ansvarig för att Sverige har den lägsta rökningen i Europa (5 %). Som en kontrast är den brittiska rökfrekvensen nästan 15 %.

Endast 10 % av de svenska snusarna röker också, vilket tydligt understryker produktens potential som en ”off-ramp” för rökning.

Medan Sveriges tobakskonsumtion för män är något högre än EU-genomsnittet (främst genom snus), har svenska män också den lägsta förekomsten av lungcancer i Europa. Detta tyder starkt på att det är de skadliga kemikalierna i cigarettrök som orsakar lungcancer, snarare än själva tobaken. (Källa)

I Imperial brands studie konstaterar man att ett mål för flera EU-medlemsstater är att uppnå en rökfrekvens på mindre än 5 % år 2025. Ingen är för närvarande i närheten av att uppnå detta – förutom Sverige.

Det är tydligt att snuset i Sverige har ett direkt koppling till Sveriges låga andel rökare. Och det faktum att andelen rökare i Sverige är högre bland män kan enkelt förklaras av det faktum att snus är vanligare bland män än kvinnor.

Detta håller däremot på att förändras i takt med att tobaksfria nikotinpåsar har blivit allt vanligare på marknaden. Bland användarna av tobaksfria nikotinpåsar utgör kvinnor en större andel än vad de gör för tobassnus. Folkhälsomyndigheten konstaterar att ”En större andel män än kvinnor uppger att de använder snus som innehåller tobak, antingen varje dag eller ibland. En ungefär lika stor andel män och kvinnor använder nikotinsnus”

Andel (procent) av deltagare i åldern 16-88 år som uppger användning av snus som innehåller tobak och nikotinsnus, uppdelat på män och kvinnor:

Det positiva är att hela EU nu har tillgång till nikotinpåsar till skillnad från tobakssnus. Eftersom att sambandet mellan snusande och en lägre andel rökare är så tydligt i Sverige kan detta förhoppningsvis även bidra till en minskad rökning i andra EU-länder.

En del menar att snus inte är ett effektivt alternativ för att sluta röka. Vare sig detta är sant eller inte kan diskuteras men siffrorna talar sitt klara språk. Även om så skulle vara fallet, kan nikotinpåsar göra att framtida generationer väljer nikotinpåsar istället för att börja röka vilket är en annan sak än att gå från att röka till att använda nikotinpåsar.

Nikotinpåsar – ett mycket säkrare alternativ till rökning

Studier är entydiga att både snus och nikotinpåsar är ett säkrare nikotinalternativ än rökning. 

Europeiska kommissionen säger följande:

”Tobakskonsumtion är den enskilt största hälsorisken som kan undvikas och den viktigaste orsaken till för tidig död i EU, ansvarig för nästan 700 000 dödsfall varje år. Cirka 50 % av rökarna dör i förtid (i genomsnitt 14 år tidigare). Trots betydande framsteg de senaste åren är antalet rökare i EU fortfarande högt – 26 % av den totala befolkningen och 29 % av unga européer i åldern 15–24 röker.”

Studierna kring eventuella hälsorisker med nikotinpåsar behöver studeras mer men vad som kan konstateras helt säker är att det är avsevärt mycket hälsosammare än rökning.

Den första oberoende studien om nikotinpåsar, Tobacco Control, genomfördes av Rutgers university och kom fram till flera intressanta slutsater.

I studien frågade forskare 1 018 rökare i USA om deras kunskap om nikotinpåsar, om de hade provat dem och om de planerade att fortsätta.

Bland fynden fann man att rökare som var mest intresserade av att använda påsar i framtiden var de som hade planer på att sluta röka och de som hade försökt och misslyckats med att sluta tidigare.

Detta antyder att nikotinpåsar, även om det inte marknadsförs som sådan, kan vara ett bra hjälpmedel för rökare att sluta röka.

Källa: Source: Rutgers University, Original Study DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2021-057156

Kan nikotinpåsar hjälpa dig att sluta röka?

Man bör alltid ha en riskreducerande utgångspunkt när det kommer till tobaks-och nikotinprodukter. Eftersom att vi har etablerat att nikotinpåsar är avsevärt mycket mindre skadligt än rökning är det därför ett bättre alternativ om du funderar på att öka.

En studie fastställde att endast 4% av människor som försöker sluta röka rakt upp och ner fortsätter att vara det ett år senare. Med detta i åtanke kan det vara en bra idé att leta efter alternativa nikotinprodukter som gör att det blir lättare att sluta eller åtminstone drar ner på rökningen. Varje cigarett du inte röker är en framgång. För många människor behövs lite extra hjälp för att få dem att sluta röka och nikotinpåsar kan därför vara till hjälp för att underlätta denna övergång.

Även om nikotionpåsar inte klassas som ett nikotinläkemedel för rökavvänjning kan det vara ett extremt effektivt verktyg för att sluta röka. De ger samma välbekanta nikotinkick, men utan många av rökningens skadliga biverkningar.

Nikotinpåsar mot cigaretter

När det kommer till cigarettberoende är det framförallt nikotinet man får abstinens efter man slutar röka. Men tänk om det fanns ett sätt att få i sig nikotin utan alla skadliga effekter av cigarettröken? Det gör det. Och det stavas nikotinpåsar.

Genom att övergå från rökning till nikotinpåsar kan du tillgodose ditt behov av nikotin men undvika den extremt skadliga cigarettröken.

Långvarig rökning kan orsaka stora skador på lungorna. I synnerhet skadar det dina flimmerhår, som är avgörande för att förhindra rök, damm och annat skadligt skräp från att komma in i lungorna. Du kommer också att ha en högre risk för emfysem, cancer och lungsjukdom.

När du slutar röka och byter till nikotinpåsar kommer du att se en förbättring av dessa lungspecifika tillstånd. Du kan ha lättare att andas och dina flimmerhår kommer att börja växa igen nästan direkt.

Några fördelar med att använda nikotinpåsar inkluderar:

  • Inga skador på lungorna då nikotinpåsar är rökfria
  • Spottfritt och minimalt med rinn
  • Luktfri – slipp doften av rök, och slipp påverka din omgivning av doften av rök
  • Ingen passiv rökning till dina medmänniskor – ingen behöver ens veta att du använder nikotinpåar
  • Diskreta och praktiska – nikotinpåsar kan användas när som helst, var som helst
  • Inga missfärgade tänder

Hur du använder nikotinpåsar för att sluta röka

Är du redo att sluta röka en gång för alla? Att bara minska antalet cigaretter som du röker varje dag är ett viktigt första steg så det kan vara bra att börja där.

Steg 1: skapa en plan

Det första steget för att sluta röka är att skapa en plan. Att sluta röka är svårt och det är viktigt att du mentalt ställer dig in på att göra det fullhjärtat. Du vill inte ”typ” sluta röka. Detta säkerställer att du är motiverad och kan hålla ditt löfte även när suger kryper sig närmare. Om du inte är helt bestämt finns det stor risk att du faller tillbaka igen.

Ett bra sätt att hålla dig själv motiverad är att skriva ner en lista på alla anledningar, samt den frästa anledningen till att du vill sluta röka. När du känner att du behöver lite motivation kan du titta på din lista och påminna dig själv att fördelarna av att sluta gör det värt det.

Steg 2: Byt ut cigaretter mot nikotinpåsar för att börja trappa av

En del väljer att sluta röka tvärt på dagen de bestämmer sig men för många kan detta vara svårt. Till en början är det viktigaste att du minskar antalet cigaretter du använder per dag. Varje cigarett du inte röker är en framgång i början. Varje gång du känner dig sugen på en cigarett, ta istället en nikotinpåse. Detta kommer att tillgodose ditt sug för nikotin och minska ditt begär för att röka.

Steg 3: Bestäm när du ska sluta röka helt

Innan du sätter igång bör du bestämma ett datum då du ska sluta röka helt. Eftersom att du sakta men säkert minskat antalet cigaretter som du röker per dag kommer övergången att bli lättare när du istället byter ut cigaretterna mot nikotinpåsar. Om du känner att du får abstinens och är sugen på att röka, ta en nikotinpåse för att lindra ditt begär.

När du väljer nikotinpåsar som du ska använda för din rökavvänjning bör du ta hänsyn till nikotinstyrkan på nikotinpåsarna. Det kan du göra genom att räkna hur många cigaretter du brukar röka per dag.

I en vanlig cigarett andas den genomsnittliga rökaren in 1-2 milligram nikotin. Nikotinpåsar varierar mellan allt från 1mg till 15mg. Titta på nikotinstyrkan för att matcha detta med de nivåer du vanligtvis får från din cigarett. Vid övergången vill du se till att hålla din totala dagliga nikotinkonsumtion ungefär densamma för att undvika abstinenssymptom.

SHARE

Lämna ett svar